Mariánské náměstí 5, Ostrava
+420 608 771 081
oaza.sami@email.cz

Magnetoterapie BEMER

Masáže, relaxace, rekondice, regenerace, masérské kurzy, Bemerterapie, cvičení

Bemer terapie

Při Bemerterapie pracujeme s mikrovaskulární cirkulací krve.  Slovo BEMER v sobě zahrnuje počáteční písmena Bioelektromagnetisme Energie Regulation neboli regulace bioelektromagnetické energie vašeho těla, které podle vědeckých objevů funguje v návaznosti na zemský magnetizmus.  Pětinásobně patentovaná špičková technologie přístrojů BEMER, dnes již jejich třetí generace, reguluje a obnovuje proudění krve v nejemnějších cévách, které tvoří většinu krevního řečiště v těle každého člověka. Slaďuje biorytmický pohyb (vasomotoriku) silnějších a slabších cév, dále podpoří a obnovuje mikrocirkulaci vcelém těle. Je nesrovnatelně účinnější a pohodlněji aplikovatelná než ostatní nabídky současného trhu. 

Jednotlivé generace přístrojů Bemer se od sebe liší v měřitelné délce účinkování po aplikaci terapie, kdy účinky BEMER 1. generace byly měřitelné ještě jednu hodinu, kdy působila jako velmi dobrá magnetoterapie.  Po aplikaci bemerterapie přístrojem 2. generace (Bemer 3000 Plus) byly účinky měřitelné ještě po 3 -4 hodinách. Bemerterapie působila jako nadstandardní, širokospektrální magnetoterapie, přístroj byl mnohem účinnější a pohodlněji aplikovatelný než ostatní užívané magnetoterapeutické přístroje. Po aplikaci bemerterapie přístrojem BEMER 3. generace jsou účinky měřitelné ještě po 12 a více hodinách. Přístroj BEMER 3. generace je světovým unikátem pro fyzikální terapii cév „bemerterapii“.

BEMER Pracuje na principu velmi jemného bioelektromagnetického pole, podobného zemskému magnetismu, jehož účelem je rozhýbávání malých částí buněk známých jako mitochondrie. Pohyb mitochondrií vytváří v buňkách celého organismu tok krve, který tím, že do buněk že přivádí živiny a kyslík, přináší životodárnou neboli život dávající energii. Tím, že rozvádí do celého těla živiny a kyslík, stimuluje imunitní a lymfatický systém, stahuje odpadní látky i z těch nejzazších míst organismu, obnovuje jeho vitalitu, pružnost, imunitu a odolnost proti vnějším vlivům ať už přicházející z roviny fyzické tak duševní.  Pohyb mitochondrií zpomalují nejrůznější faktory jako stres, stárnutí organismu, nesprávná životospráva, špatné stravovací návyky apod., takže ten, kdo dle vlastního uvážení ve svém životním stylu v tom směru něco omezí anebo naopak přidá, může ještě zvýšit účinek pro svůj organismus. Nevylučuje se použití BEMERu ani v době nemoci, kdy se užívají léky. Naopak urychluje léčbu.

Jak říká Mudr. Klopf, objevitel této jedinečné pětkrát patentované technologie: “ Bemer možná nepřidává léta životu, ale přidává život létům, neboť výrazně pomáhá udržet tělo v dobré kondici přiměřeně věku.“

O aplikaci BEMER terapie

Pocitově při Bemerterapii klient vnímá jakoby zesíleně vše, co terapeut či masér provádí. Vy, kdo jste již zažili dovednosti rukou našich masérů, jistě doceníte prohloubení již tak hlubokých a nezaměnitelných zážitků. Vrátíme vás do přítomného okamžiku tady a teď, kdy zcela zapomenete na to, co jste nechali před dveřmi našeho masážního studia. Bemer terapii aplikujeme buď jako samostatnou proceduru nebo jako součást našich léčebných masáží. Bemerterapie nabírá status léčebné kúry, která zcela restartuje váš organismus už v okamžiku, kdy se rozhodnete podstoupit šestitýdenní kúru zahrnující 20 návštěv 2-3 týdně po dobu šesti týdnů. O placebo efektu se zpravidla hovoří, když daná věc účinkuje do 12-ti %, BEMER terapie bez spojení s jinou trapií či procedurou účinkuje na 32 %.

Délka aplikace je odvislá od akutnosti vašich potíží. Obecně se na chronické potíže aplikuje slabší intenzita impulzů, na stavy akutní intenzita silnější. Bemer terapie nabízí deset úrovní síly elektromagnetických impulsů, tři přednastavené léčebné programy a sedmihodinový program spánkového režimu. Bemerterapie po předešlém krátkém diagnostickém rozhovoru, ve kterém se obeznamíme s vašim zdravotním stavem a kontraindikacemi, trvá 8 – 20 minut. Na každého si vyhrazujeme 30 minut, platíte pouze za čas strávený při aplikování Bemeru.

Image

Cena BEMER terapie

Jako součást lečebných masáží je Bemerterapie zahrnuta v ceně masáže.

Jako samostatná procedura podléhá sazbě 100 Kč / 10 minut.

Léčebná kúra 10 procedur 1800 Kč.

Zakoupení setu B.BOX Classic pro domácí používání zahrnující

Příslušenství

 • B.BOX Classic (řídící jednotka)
 • B.SCAN (snímací modul na zkoušku funkčnosti)
 • B.BODY (celotělový aplikační modul)
 • B.GRIP (držák)
 • B.SPOT (modul pro bodovou aplikaci)
 • Fixační páska pro (B. SPOT a B.GRIP)                   
 • Síťový adaptér

vás vyjde na 2 479 EUR + DPH tj. cca79 500 Kč (65 703 Kč + DPH) v návaznosti na aktuální kurz Eura u ČNB.

Image

Léčebná kúra s Bemerterapií, indikace a kontraindikace

Pravidelná bemerterapie je velmi dobrou prevencí civilizačních a autoimunitních nemocí i výkonnou rehabilitační pomůckou. Velmi účinně „nakopává“ jednotlivé buňky k tomu, aby dělaly to, co dělat mají. Jedná se o neinvazivní, nenávykovou léčbu s minimem kontraindikací (stav po transplantaci orgánů při současné imunosupresivní léčbě, též po transplantaci kostní dřeně, neobjasněné horečnaté stavy, nediagnostikované bolestibřicha, období akutních záchvatovitých stavů, např. aktivní epilepsie). Bemerterapie pomáhá odbourat stres všedního pracovního dne, odplavitbolesti, vyplavit endorfiny, pomáhá od nachlazení, alergií, normalizuje imunitní systém. Když tělo nebolí, je lepší nálada a „svět zrůžoví“. Bemer je přístroj, který jednoznačně zvyšuje životní kvalitu, a to i lidem sgenetickým nebo poúrazovým handicapem.

 Pakliže jsme se rozohodli rozšířit naše služby, neučinili jsme tak pouze z populistických důvodů nýbrž po velmi zralé úaze a osobní zkušenosti s touto terapií.

Přístroj BEMER 3. generace je jediný, jehož níže uvedené výsledky a účinnost je vědecky prokazována a dokazována. V Ústavu mikrocirkulace v Berlíně proběhlo srovnání bemerterapie a 5 nejhojněji používaných magnetoterapií. Výsledky mluví jednoznačně ve prospěch bemerterapie. Jsou publikované (v angličtině) a tím též dostupné široké odborné i laické veřejnosti.

Na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedpo zadání hesel: „Bemer“, „Kopp R“ nebo „Bemer Therapie“ si odborná veřejnost může prostudovat již 17 vědeckých prací dokumentujících výjimečné účinky aplikací přístrojem BEMER

Jaké účinky měříme a porovnáváme?

 1. Vasomotorika (Rozšiřování a zužování průměru cév, tj. vasodilatace a vasokonstrikce se zvyšováním a snižováním průtoku krve danou oblastí. Přirozená vlastnost cév v mikrocirkulaci, která se ztrácí při stresu, věkem,…) –zlepšení o 27%.,
 2. Zvýšení počtu prokrvených kapilár o 29%.
 3. Zesílení průtoku krve vžilách (odtoková část krevního oběhu) o 31%.4 –Zlepšení využití kyslíku o 29%.Výsledky po 2 –3 týdnech pravidelných aplikací (2 x 8 minut každý druhý den)

Zdroj: MUDr. Rainer Klopp, ředitel Institutu pro mikrocirkulaci vBerlíně

IndikaceTerapie BEMER je preventivní a doplňková terapie doporučená pro léčbu onemocnění a obtíží objevující se vdůsledku slabé vasomotoriky a narušené mikrocirkulace, např.:

 • chronická porucha hojení ran;
 • chronická a degenerativní onemocnění kosterního a svalového systému
 • chronické metabolické poruchy (diabetes mellitus,…);-funkční selhávání orgánů;
 • polyneuropatie vdůsledku diabetes nebo léčby rakoviny;
 • periferní arteriální onemocnění;
 • chronická únava;
 • akutní a chronická bolest;
 • stavy, které způsobují omezenou kvalitu života.

Kontraindikace

 • imunosupresivní terapie po transplantaci orgánů;
 • imunosupresivní terapie po transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk.

Při dalších onemocněních způsobujících oslabení imunitního systému (autoimunitní, dermatologická) BEMER terapie není kontraindikací.

Opatrnost

 • nevysvětlená horečka;
 • infekční onemocnění;
 • těžká porucha srdečního rytmu;
 • těžká psychóza;
 • nemoci spojené snekontrolovatelnými záchvaty;
 • dlouhodobé užívání léků blokující beta receptory;
 • dlouhodobé užívání kortikoidů;-dlouhodobé užívání derivátů kumarinu

+

+

+


1991-2019 © Jan Samiec / Mariánské náměstí 5, 709 00 Ostrava Mariánské hory / telefon: +420 608 771 081 / IČ:65476816   

    Dle předchozích telefonických objednávek 8-20 hodin